PODMÍNKY VELKÉ MARŤASOUTĚŽE

 
 1. Organizátor soutěže
  1. 1. Soutěž je pořádána společností STADA PHARMA CZ s.r.o. (dále jen "Organizátor") se sídlem Siemensova 2717/4, Stodůlky, Praha 13, 155 00, IČ: 61063037, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 43247.
 
 1. Termín a platnost soutěže
  1. 1. Soutěž začíná dne 1.10.2023 a končí dne 31.12.2023 (dále jen "Soutěžní období").
 
 1. Účastníci soutěže
  1. 1. Soutěže se mohou účastnit všichni uživatelé sociálních sítí Facebook a Instagram, kteří splní následující podmínky:
  2. 2. Účastník soutěže má veřejný profil na Facebooku nebo Instagramu.
  3. 3. Účastník soutěže musí sledovat oficiální stránky Organizátora na Facebooku www.facebook.com/Martancicz/ nebo Instagramu www.instagram.com/martancicz/.
  4. 4. Účastník soutěže musí sdílet svou fotografii s Marťahodinkami na svém profilu na Instagramu nebo Facebooku a v příspěvku v textu uvede hashtag #martahodinky.
  5. 5. Účastník soutěže se může účastnit soutěže na Facebooku i Instagramu, či si jednu z uvedených platforem výše vybrat.
 
 1. Pravidla soutěže
  1. 1. Účastníci soutěže musí sledovat oficiální stránky Organizátora na Facebooku www.facebook.com/Martancicz/ a Instagramu www.instagram.com/martancicz/.
  2. 2. Účastníci musí na svůj profil přidat fotografii s Marťahodinkami a použít hashtag #martahodinky ve svém příspěvku.
  3. 3. Soutěžící může sdílet více příspěvků ze stejného profilu, ale každá sdílená fotografie musí být odlišná.
 
 
 1. Vyhlášení vítězů
  1. 1. Celkem tři účastníci soutěže, kteří splní kompletní pravidla soutěže ve všech bodech 3. a 4. uvedených výše, budou vybrány nezávislou porotou společnosti STADA PHARMA CZ s.r.o.
  2. 2. Výsledky soutěže budou zveřejněny na oficiálních stránkách Organizátora na Facebooku www.facebook.com/Martancicz/ a Instagramu www.instagram.com/martancicz/ v příspěvku, který bude zveřejněný dne 15.1.2024. Soutěžící budou také kontaktovány do soukromé zprávy na dané sociální síti.
 
 1. Výhra
  1. 1. Celkem tři výherci soutěže obdrží 12 balení doplňků stravy značky Marťánci dle vlastního výběru.
  2. 2. Ceny nelze směnit za finanční ekvivalent.
 
 1. Ostatní ustanovení
  1. 1. Soutěžící nesmí používat falešné účty nebo identitu jiné osoby.
  2. 2. Organizátor má právo diskvalifikovat účastníky, kteří porušují pravidla soutěže nebo se pokusí manipulovat s výsledky.
  3. 3. Tím, že soutěžící použijí hashtag #martahodinky, dávají Organizátorovi souhlas k použití jejich příspěvků pro marketingové účely na Facebooku www.facebook.com/Martancicz/ nebo Instagramu www.instagram.com/martancicz/.
  4. 4. Tato soutěž není žádným způsobem spojena, podporována ani spravována sociálními sítěmi Facebook nebo Instagram.
 
 1. Ochrana osobních údajů
  1. 1. Účastníci soutěže souhlasí s tím, že Organizátor může zpracovávat jejich osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy.
 
 1. Kontakt
  1. 1. Veškeré dotazy ohledně soutěže lze směřovat na podpora@walmark.cz.
 
 1. Závěrečná ustanovení
  1. 1. Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, zrušit soutěž nebo změnit ceny za okolností, které to vyžadují.